Vaststellingsovereenkomst

In sommige situaties is het prettig om een derde partij te kunnen inroepen. Twee voorbeelden. Samen met uw buurman beslist u een schutting te bouwen tussen jullie tuinen in. U neemt samen de kosten op. Uw buurman regelt het bouwbedrijf. Na de plaatsing ziet u dat de schutting zich grotendeels in uw tuin bevindt. U vindt dat de buurman zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Wat doet u? Ander voorbeeld: u ziet een familielid vaak en hij vraagt steeds om de erfenis van die oudtante. Terwijl die erfenis er niet is. Hij heeft echter een andere mening. U weet dat als hij hierom blijft vragen, jullie een geschil krijgen. Hoe gaat u het voorkomen? Met een vaststellingsovereenkomst voorkom én geneest u geschillen. Lees het volgende artikel: Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst precies?

Duidelijke afspraken, zwart op wit

Het wetboek van strafrecht beschrijft een vaststellingsovereenkomst als volgt: “Middels vaststellingsovereenkomst wordt een bindende regeling getroffen tussen twee of meerdere partijen.” Voor niet-juristen: met een dergelijke overeenkomst, wordt een bindende (dus geldende, men kan hier niet onderuit) afspraak gemaakt tussen twee of meerdere personen. Deze personen kunnen ook bedrijven, stichtingen, etc. zijn. Een vaststellingsovereenkomst is bedoeld om geschillen (problemen) op te lossen.

Zoals hierboven al benoemd, kan het een geschil oplossen of voorkomen. Daarnaast kan in een vaststellingsovereenkomst ook beschreven staan, dat in het geval van een geschil, een derde partij een beslissing neemt.  Het bindend advies in de vaststellingsovereenkomst vormt vaak het uitgangspunt hierin. Daarnaast geeft als een vaststellingsovereenkomst recht op een WW-uitkering als deze juist is omschreven.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst in de praktijk?

Een vaststellingsovereenkomst wordt regelmatig gebruikt door partijen met een hoog belang. Dit zijn bijvoorbeeld stichtingen en verzekeraars. Zij maken immers dagelijks afspraken met mensen. Zij betalen – de verzekering verzekert. Dat lijkt simpel, maar dat is in de praktijk soms nog knap lastig. Iemand die te laat heeft betaald, maar toch nét na de betaaltermijn iets overkomt, moet hij gecompenseerd worden? Wat moet er dan uitbetaald worden? Wie heeft schuld? Ook verzekerden ondervinden problemen: schade krijgen aan inboedel, waarvan het onduidelijk is of die ook meeverzekerd is. De verzekeraar houdt zijn poot stijf en keert niets uit. Wie moet betalen?

Middels een overeenkomst wordt een beslissing genomen. De rechter bepaalt hierin. Hij kijkt hierbij naar de overeenkomst. In zijn uitspraak is de overeenkomst bindend. Een vaststellingsovereenkomst helpt om op voorhand duidelijkheid te stellen, ook in afwijkende situaties.

Is een vaststellingsovereenkomst voor iedereen nuttig?

Dat hangt af van het beoogde doel van de overeenkomst. Een vaststellingsovereenkomst laten opstellen kost geld. Begint u echter aan een verbouwing met buren, gezamenlijk bedrijf of  maakt u een afspraak met een stichting? Dan kan een vaststellingsovereenkomst nuttig zijn.

Voornamelijk het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, met daarin een bindend advies van een derde partij is in dergelijke gevallen nuttig. Een derde partij (dus: buiten u en de tegenpartij) spreekt een bindend advies uit. Daar moeten beide partijen zich aanhouden, anders zijn zij strafbaar. Het voordeel aan een dergelijk advies is dat een rechter achterwege wordt gelaten. Zo hoeft er geen vonnis uitgesproken te worden, maar kunnen alle partijen wel verder. Dat scheelt veel tijd en geld.

Meer informatie?

Als u voorziet dat een vaststellingsovereenkomst nuttig kan zijn, is het altijd slim om informatie in te winnen. Ook als je dit onnodig lijkt is dit slim. U weet immers nooit wanneer u het kunt gebruiken. Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij kunnen u voorzien van duidelijke, heldere informatie.