Transitievergoeding

Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht versoepeld voor de werkgever. In plaats van een ontslag via de kantonrechter aan te vragen kunnen beide partijen er samen uitkomen met een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat o.a. de transitievergoeding opgenomen. Dit is een vergoeding die de werknemer krijgt uitbetaalt in plaats van de ouderwetse ontslagvergoeding. Er is een wettelijke formule bedacht waarbij eenvoudig het bedrag uitgerekend kan worden. Ondanks dat dit vastgesteld is en tussen beide partijen geregeld dient te worden kan u hier wel van afwijken. Het is mogelijk om een hogere transitievergoeding te eisen. Als u er beide niet uitkomt of uw werkgever weigert een vergoeding te betalen, dan kan u deze alsnog eisen via de kantonrechter. Als u te maken krijgt met een ontslagzaak, dan raden wij u aan om advies te vragen aan onze advocaten. Wij helpen u graag om tot een oplossing te komen met uw oude werkgever.

Extra vergoeding bovenop de standaard transitievergoeding

Als u een vaststellingsovereenkomst heeft kan u een hoger bedrag eisen. De werkgever kan hier niet akkoord mee gaan. U kan eventueel dreigen dat u dan niet tekent. De werkgever zal uw ontslag dan moeten aanvragen via de kantonrechter. In de praktijk kost hem dit veel meer geld, dan de extra vergoeding die hij moet betalen. Hij kan er ook voor kiezen om de zaak wel voor te laten komen. De rechter kan dan alsnog bepalen dat u recht heeft op de extra vergoeding. Het is wel belangrijk dat dit bedrag goed onderbouwd is. Bel daarom altijd een advocaat voor advies en laat u bijstaan bij een rechtszaak.

 

Uitzonderingen bij een transitievergoeding

Ondanks dat u denkt dat u recht heeft op een transitievergoeding zijn er helaas tientallen uitzonderingen waar u net onder kan vallen. Het kan slim zijn om advies in te winnen en uit te zoeken of u onder de uitzonderingen valt. U heeft misschien geen recht op een vergoeding omdat u ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen. Uw werkgever moet hiervoor wel voldoende bewijs aanleveren om dit hard te kunnen maken. Bij dit soort zaken staan wij u graag bij om u van advies te voorzien. Uiteraard kan onze advocaat ook uw zaak oppakken en alles voor u regelen. Wij zorgen ervoor dat u ontslag tot een goed einde gebracht wordt. Aarzel niet en bel onze advocaten bij advies over uw ontslag.