Erfrecht

Erfrecht: over wilsrechten en het legitieme kindsdeel

Voor 2003 was het mogelijk voor kinderen om direct hun kindsdeel op te eisen na het overlijden van een ouder. Er is echter verandering gekomen in deze wet. De langstlevende heeft het recht alle bezittingen en vermogen van de overleden partner. De kinderen krijgen dan een vordering. Dit is een belofte dat ze hun deel zullen ontvangen als allebei hun ouders overleden zijn. In veel gevallen zorgt dit dan ook voor geen enkel probleem. Toch kan het mogelijk zijn dat er frictie in de familie ontstaat als de weduwe/weduwnaar besluit om te trouwen met een nieuwe partner. Hebben de kinderen dan geen enkel recht meer totdat deze partner ook zal overlijden? Kan het zo zijn dat een stiefouder al het geld van hun overleden ouder opmaakt? In het ergste geval kan het zelfs zo zijn dat deze partner ook weer besluit om te hertrouwen en zo het geld heel lang op zich laat wachten. Gelukkig heeft de wet hier een stokje voor kunnen steken. Kinderen beschikken altijd over wilsrechten, dit recht kan opgeroepen worden als de langstlevende partner besluit te hertrouwen. In dat geval zal het kindsdeel nog steeds bij de langstlevende partner liggen, maar zodra deze overlijdt zal het direct in handen zijn van het kind. De nieuwe partner heeft dus geen recht op dit gedeelte van het vermogen.

 

Waar wordt er opgelet bij de legitieme portie?

Bij het kindsdeel spreken we vaak over een legitieme portie. Dit is heel gedeelte waar elk kind sowieso recht op heeft. Dit kan ook niet afgenomen worden, ondanks een slechte relatie met de overleden ouder. In sommige gevallen is de relatie van ouder en kind zelfs zo slecht dat deze besluit het kind te onterven. In dat geval kan het kind dus altijd de legitieme portie opeisen. Er kan ook voor gekozen worden om dit te laten gaan en geen geld aan te nemen vanuit de erfenis.

 

Conflicten: en wat nu?

Na het overlijden van een dierbare steken een hoop emoties de kop op. Die ene broer of zus die al in tijden niet meer gezien was bij jullie ouders. Of een oude tante die op eens verschijnt als er sprake is van de verdeling van het vermogen. Ook kan het zijn dat er gewoonweg ruzies ontstaan doordat de een zijn/haar emoties anders toont dan de ander. Vooral in een tijd van veel verdriet kan dit al snel zorgen voor conflicten over de erfenis. Ook kan het voorkomen dat de executeur-testamentair zijn/haar taken niet naar tevredenheid van de erfgenamen uitvoert. In dat geval is het mogelijk om een mediation te regelen met de erfgenamen. Een onafhankelijk persoon die samen met jullie kan kijken wat er nodig is om de ruzies bij de verdeling van de erfenis op te lossen. In het ergste geval kunnen jullie er zelfs samen voor kiezen om naar de kantonrechter te stappen. Deze kan de bewindvoerder van de erfenis zijn taken ontnemen.

Hulp nodig bij het oplossen van problemen met betrekking tot de verdeling van de erfenis? Schroom u dan niet om contact op te nemen met ons team voor een advies op maat.